Stress terninger

Problemer med rastløshed kan påvirke koncentrationsevnen hos både børn og voksne. Dette kan være hæmmende for indlæringsevnen, hvilket kan skabe stor frustration hos den enkelte. Dette er et problem for mange mennesker, og med udviklingen af stress terningen, har man forsøgt at rode bod på dette.

Du har sikkert hørt om den populære Fidget Spinner, som mange børn har haft med sig i skolen, for bedre at kunne koncentrere sig. Bag stress terningen ligger samme vision, men denne har langt flere anvendelsesmuligheder, og kan dermed ramme plet hos flere mennesker.

Ideen bag stress terningen opstod hos brødrene Matthew og Mark McLachlan, som med deres Fidget Cube fik stor tilslutning til deres iværksætteride. Den er nu så populær, at den har fået opbakning og tilslutning fra flere millioner mennesker.

Afhjælp rastløsheden og få koncentration frem

Præmissen er, at terningen skal virke afstressende og øge fokus på den primære aktivitet, fx i en indlæringssammenhæng. Stress terningen er altså den sekundære aktivitet, som kan foretages automatisk uden at optage den mentale plads i arbejdshukommelsen. Terningen kan dermed være en løsning for folk, der har tendens til at klikke på en kuglepen eller vippe rastløst med benene, som kan være til stor irritation for folk omring.

Fidget betyder nemlig rastløshed, og det er netop dette man forsøger at afhjælpe med stress terningen. Rastløsheden kan opstå af rigtig mange årsager men oftest kommer den af nervøsitet, kedsomhed eller hvis man har tendens til let at blive afledt af forstyrrelser.

Hvordan virker stress terningen?

Terningen har som en klassisk terning 6 sider, hvor hver enkelt side tilbyder en aktivitet. Fidget Cube-modellen har følgende seks aktiviteter: En side med fem små knapper, to af dem er lydløse, tre af dem klikker. En side med en drejende skive. En side med en glat fordybning. En side med et joystick. En side med en afbryderknap, som vi kender fra kontakter. En sidste side med tre små takkede hjul og en glat kugle.

Med de seks sider er der en aktivitet, alt efter om man har tendens til at klikke, dreje, tappe eller andet. De oprindelige terninger er i et godt solidt materiale, som gør at aktiviteterne, bortset fra knapperne, der klikker, er lydløse. Her skal man være opmærksom på, om man køber en kopi, da disse ofte er i billigt plastik, som kan larme mere.

Virker også for folk med opmærksomhedsforstyrrelser

Stress terningen har vist sig at være hjælpsom for børn og unge samt voksne med en opmærksomhedsforstyrrelse. Disse forstyrrelser er diagnoser som ADHD, ADD og autisme spektrum forstyrrelse.

Det kan for mennesker med disse forstyrrelser være utrolig svært at fastholde fokus, da man let bliver distraheret af diverse sanseindtryk. Terningen kan fungere som et fikseringspunkt for opmærksomheden og skabe en ro, der gør det muligt at bevare et fokus på en given aktivitet.

En stress terning har med sine simple, men fine funktioner vist sig at være en stor hjælp for en lang række mennesker. Både dem som generelt har lidt svært ved at fokusere på jobbet eller i skolen, men også for dem, hvor det bliver en gennemgribende opmærksomhedsforstyrrelse.